SYLLABUS LEVEL 2

SYLLABUS KURSUS GITAR LEVEL 2
1. SCALE (minimal 2 oktav)
Murid kursusgitar.com wajib menghafalkan keycenter
a. Blues scale , Murid kursusgitar.com wajib memainkan connecting major scale pattern (C,G,D,A,E,B,F#) , sesuai dengan permintaan dari penguji, dengan key center (nada dasar) tertentu (dengan eight note) minimal 100bpm
b. Harmonic Minor scale , Murid kursusgitar.com wajib memainkan connecting minor scale pattern (Dmi, Gmi, Cmi, Fmi, Bmi, Ami ) ,sesuai dengan permintaan dari penguji, dengan key center (nada dasar) tertentu , (dengan eight note) minimal 100bpm
c. Melodic minor scale, Murid kursusgitar.com wajib memainkan connecting pentatonic minor scale (Dmi, Gmi, Cmi, Fmi, Bmi, Ami ), sesuai dengan permintaan penguji, dengan key center (nada dasar)tertentu, (dengan eight note) minimal 100bpm
2. CHORD
a. Major 7th chord Cma7,Dma7,EMa7,FMa7,Gma7,Ama7,Bma7, (Murid kursusgitar.com wajib menghafalkan pattern pada major 7th chord)
b. Minor chord Cmi7, Dmi7, Emi7, Fmi7, Gmi7, Ami7, Bmi7, (Murid kursusgitar.com wajib menghafalkan pattern pada minor 7th chord)
3. ARPEGGIO
a. Major Arpeggio
b. Minor arpeggio
c. Major 7th arpeggio
d. Minor 7th arpeggio
e. Dominant 7th arpeggio
f. Triad diminished Arpeggio
4. SIGHT READING
a. Reading tone (sesuai dengan notasi yang telah disediakan) 4/4 , 3/4 , 2/4 , 5/4 , 6/8
b. Reading untone (memainkan notasi sesuai yang telah disediakan)
Dengan ketentuan : Murid kursusgitar.com harus bermain sesuai dengan metronome atau lagu yang telah disediakan
5. RHYTHM
a. Murid kursusgitar.com wajib memainkan rhythm tone (sesuai dengan chart atau memainkan rhythm sesuai dengan iringan dalam cd )
b. Murid kursusgitar.com wajib memainkan rhythm untone (sesuai dengan chart yang telah disediakan)
6. TECNIQUE
a. Legato (hammer on dan pull off)
b. Slide up , slide down
c. Palm mute (muting)
7. MEMAINKAN LAGU (REPORTOAR)
a. Murid kursusgitar.com harus bisa memainkan lagu yang telah di latih selama dalam proses belajar ,dan minus one disediakan sesuai dengan lagu pilihan peserta ujian.

Shopping cart

0

No products in the cart.